Rok 2014
Rok 2014

21. 
25.12. SK KP PSP Nysa zadysponował 2 zastępy z JRG 1 Nysa, zastęp z OSP Niwnica do zdarzenia w Gimnazjum nr 2 w Nysie. Ze zgloszenia wynikało, ze w jednej z klas została rozpylona szkodliwa substancja. przed przybyciem pierwszych zastepow uczniowie zostali ewakuowani. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia sprawdzono powietrze na zawartosc szkodliwych substancji. Czujniki nie wykryły zadnych szkodliwych substancji. Klasy i budynek przewietrzono po około godzinie JOP udały sie do jednostek.

20. 13.11. SK KP PSP Nysa zadysponowa
ł zastęp z JRG 1 Nysa, zastęp z OSP Domaszkowice, zastęp z naszej jednostki do pożaru kotłowni w miejscowości Domaszkowice. Na miejscu KDR zastał palące się szmaty w kotłowni budynku jednorodzinnego. Działania jednostek polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu palących się szmat. W celu całkowitego dogaszenia resztki szmat wyniesiono na zewnątrz budynku i ponownie przelano wodą. Miejsce zdarzenia przekazano protokołem właścicielowi.


19. 02.10. SK KP PSP Nysa zadysponował 4 zastępy z JRG 1 Nysa, 2 zastępy z OSP Otmuchów, zastęp z OSP Rusocin oraz zastęp z naszej jednostki do rozlanej sfermentowanej kukurydzy, która dostała się na jezdnię w wyniku rozszczelnienia się zbiornika, w którym ją przewożono do utylizacji. DK 46 została zablokowana na odcinku 4 kilometrów przebiegających przez Nysę. Działania naszej jednstki polegały na zmywaniu wodą śliskiej mazi z jezdni na odcinku od ronda Solidarniści do ronda przy ul. Kościuszki. Działania zostały zakończone po około 7 godzinach.

18. 
23.09. SK KP PSP Nysa zadysponował 3 zastępy z JRG 1 Nysa, 2 zastępy z OSP Korfantów, zastęp OSP Kubice, zastęp z naszej jednostki do plamy oleju na DW 407 z Nysy do Korfantowa. KDR zastał plamę oleju napędowego powstałą w wyniku rozszczelnienia zbiornika na paliwo. Droga została zamknięta i podzielona na odcinki do neutralizacji plamy. Naszej jednostce został przydzielony odcinek Konradowa-Wyszków Śląski. Droga została otwarta po około 4 godzinach.

17. 
22.08. SK KP PSP Nysa zadysponował zastęp z JRG 1 Nysa oraz zastęp z naszej jednostki do pożaru słomy w miejscowości Wierzbięcice. na mejscu KDR zastał palącą się słomę na ściernisku na obszarze kilku hetarów. Zastępy przystąpiły do gaszenia i zabezpieczenia przed przedostaniem się ognia do pobliskiego lasku. Pożar został ugaszony za pomocą dwóch prądów wody.

16. 
18.08. SK KP PSP Nysa zadysponował 2 zastępy z JRG 1 Nysa oraz zastęp z naszej jednostki do wypadku na DK 41 w kierunku Nysy. Do zdarzenia doszło na odcinku Wierzbięcice-Niwnica gdzie znajduje się stromy zjazd z ostrymi zakrętami. Na miejscu zdarzenia KDR zastał samochód ciężarowy leżący w rowie. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, opiece medycznej nad kierowcą, który sam o własnych siłach opuścił pojazd, kierowaniu ruchem na DK 41 oraz zabezpieczeniu wyciekającego paliwa. Całe zdarzenie wyjaśnia KP Policji w Nysie.

15.
 16-17.07. SK KP PSP Nysa zadysponował zastęp z JRG 1 Nysa, zastęp OSP Wyszków Śl., OSP Kubice oraz zastęp z naszej jednostki do pożaru sterty w miejscowości Wyszków Śląski. Nasz zastęp dotarł jako pierwszy na miejsce zdarzenia. Na miejscu zastaliśmy całą stertę objętą ogniem o wymiarach 10x6x8m. Rozwinęliśmy 2 linie gaśnicze w celu zabezpieczeniu miejsca zdarzenia aby pożar nie rozprzestrzeniał się po ściernisku i na pobliski lasek wraz z zabudowaniami. Po około godzinie na miejscu została lokalna jednostka w celu zabezpieczania miejsca zdarzenia. 17.07. SK KP PSP Nysa zadysponował zastęp z JRG 1 Nysa oraz zastęp z naszej jednostki do dogaszenia sterty w miejscowości Wyszków Śląski. Działania polegały na rozgarnianiu bosakami sterty. Kiedy to okazało się mało skuteczne stertę zaczęto rozgarniać za pomocą stalowej liny zaczepionej do dwóch wozów pożarniczych. Po około 6 godzinach sterta została przelana wodą i zagaszona. Miejsce zostało przekazane właścicielowi protokołem.


14. 
08.07. SK KP PSP Nysa zadysponował zastęp OSP Kubice do pożaru ścierni w miejscowości Wyszków Śląski. Na miejscu okazało się ze siły i środki nie są wystarczające gdyż pali się na długości około 100 metrów słoma, z której ogień zaczynał przechodzić na sąsiednie pole. Do pożaru zadysponowano dodatkowo 2 zastępy z naszej jednostki. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przystąpiono do gaszenia z dwóch stron aby odciąć ogień. W użyciu były 3 prądy wody. Całą akcje utrudniał wiejący wiatr. Ostatnia jednostka wróciła do koszar po ponad półtorej godzinie.

13. 
14.06. SK KP PSP Nysa zadysponował zastęp z naszej jednostki do usunięcia powalonego drzewa z DK 41 na trasie z Niwnicy w kierunku Prudnika. Okazało się  jednak, że był to fałszywy alarm.

12.
 28.05. SK KP PSP Nysa w godzinach nocnych zadysponował zastęp z naszej jednostki do miejscowości Głuchołazy, którą nawiedziła powódź. Działania jednostki polegały na pompowaniu wody z budynków i piwnic, pomocy mieszkańcom w uprzątnięciu posesji, układaniu worków z piaskiem. Zastęp zakończył działania nad ranem po około 7 godzinach.
 
11. 24.05. SK KP PSP Nysa zadysponował zastęp OSP Kępnica, 2 zastępy  z OSP Rusocin, 2 zastępy z naszej jednostki do usunięcia skutków ulewy w miwjscowości Hajduki Nyskie. Na miejscu okazało się, że wylała rzeczka płynąca przez środek wsi zalewając posesje nanosząc błoto na podjazdy i asfaltową drogę biegnącą wzdłóż wsi. Również wymagająca była uprzątnięcia w dwóch miejscach droga gminna między Hajdukami Nyskimi a Starym Lasem, Hajdukami i Kępnicą którą zalało błoto z pobliskich pól na odcinku 30 i 100 metrów. Po przybyciu na miejsce zastęp OSP Kępnica zajął się wypompowywaniem wody z piwnic i sprzątaniem w środku wsi. Reszta zastępów udała się do uprzątniecia drogi. Po około 6 gozinach i usunięciu skutków ulewy zastęp z naszej jednostki jako ostatni udał się do jednostki.

10.
 21.05. SK  KP PSP Nysa zadysponował 2 zastępy z JRG 1 Nysa, zastęp OSP Wierzbięcice, zastęp z naszej jednostki do wypadku na DK 41. Po dotarciu do remizy i skontaktowaniu się z SK jednostki OSP zostały odwołane ponieważ siły i środki były wystarczające do zabezpieczenia miejsca wypadku. 

9.
 17.05. SK KP PSP Nysa zadysponował zastęp z naszej jednostki do zalewanego bydynku w naszej miejscowości. Po przybyciu na miejsce zdarzenia KDR ustalił, że posesje zalewa woda płunąca przez polną drogę, która wezbrała w wyniku dużych opadów deszczu. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przekopano rowek z drogi do uprzednio udrożnionego rowu w celu odprowadzenia wody. Strażacy pomogli również właścicielowi uprzątnąć posesję. Po wszystkim zastęp udał się do remizy zaś całaakcja trwała około godziny.

8. 12.05. SK KP PSP Nysa zadysponował 4 zastępy z JRG Nysa, zastęp z Wyszkowa Śląskiego, Kubic, Domaszkowic, oraz 2 zastępy z naszej jednostki do pożaru wiaty z drzewem przy zakładzie mięsnym w Wyszkowie Śląskim. Na miejscu okazało się, że pali sie drzewo opałowe składowane pod wiatą, oraz samochód marki STAR służący do przewozu trzody chlewnej wraz z przyczępą. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wypuszczeniu psów znajdujących się w kojcu przy wiacie przystąpiono do gaszenia podając 2 prądy piany jednocześnie na palącą się wiatę i samochód. Po ugaszeniu samochodu strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych za pomocą bosaków przekopywali sterty drzewa w celu dojścia do zarzewia ognia. Jednocześnie po drugiej stronie strażacy z JRG za pomocą pił wycinali blaszaną konstrukcję ściany wiaty. W akcji został ranny jeden ze strażaków. Została mu udzielona Kwalifikowana pierwsza pomoc. Strażak z lekką kontuzją kostki został odwieziony do Szpitala w Nysie. Cała akcja trwała około 150 minut, a straty oszacowano na 10 tysięcy złotych.

7
15.04. SK KP PSP Nysa zadysponował 2 zastępy z JRG Nysa, zastęp z Kępnicy, Wierzbięcic, oraz z naszej jednostki do pożaru sadzy w kominie w miejscowości Hajduki Nyskie.
Działania polegały na wygaszeniu pieca, przesypaniu komina piaskiem i przeczyszczenie. Całe miejsce zostało przeszukane kamerą termowizyjną. Na szczęście nie doszło do rozstrzelnienia komina. Po około godzinie ostatni zastęp wrócił do jednostki.

6.
 21.03. SK KP PSP Nysa zadysponował 3 zastępy z JRG Nysa, 2 zastępy OSP Rusocin, oraz zastęp z naszej jednostki do usunięcia rozlanego oleju napędowego na DK 41. Plamę zauważono na ul. Jagiellońskiej w Nysie, która w odcinkach po kilkanaście metrów ciągnęła się drogą krajową aż do końca Niwnicy w kierunku na Prudnik. Po zabezpieczeniu terenu jednostkom przydzielono odcinki do neutralizacji. Na DK 41 na około 2 godziny wprowadzono ruch wahadłowy i wyznaczono objazdy. Zużyte zostało około 400 kg sorbentu, zaś cała akcja trwała 3 godziny. 

5.  02.03. - SK KP PSP Nysa zadysponował zastęp GCBA z naszej jednostki, zastęp GBA z JRG 1Nysa do pożaru trawy w Nysie na ul. Saperskiej.
KDR zastał palącą się trawę blisko lasku i zarośli. Rozwinięto jedną linię wody, oraz użyto tłumic ręcznych w celu uniknięcia rozprzestrzenienia się ognia. Po około 30 minutach pożar został ugaszony a jednostki udały się do koszar.

4.
 26.02. - W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zgłoszenie o plamie oleju na skrzyżowaniu z DK 41 w naszej miejscowości. Do zdarzenia udał się jeden zastęp z naszej jednostki. Na miejscu zastano rozlany olej napędowy prawdopodobnie z uszkodzonego baku pojazdu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, wyznaczono jeden pas ruchu i wprowadzono ruch wahadłowy. Po około 2 godzinach usunięto olej za pomocą sorbentu i przywrócono ruch w obu kierunkach. 

3. 
17.02. Do Zdarzenia został zadysponowany zastęp JRG 1 Nysa, 2 zastępy z naszej miejscowości. Na miejscu zastano pożar sadzy w kominie w domu mieszkalnym. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przesypano komin piaskiem. Równocześnie na strychu i w pomieszczeniach sprawdzano czy komin się nie zorszczelnił. Kamera termowizyjna nie wykazała rozprzestrzeniania się pożaru na pomieszczenia. Miejsce akcji zostało przekazane właścicielce protokołem.


2. 04.02. - SK KP PSP Nysa otzrymał zgłoszenie o palącym się garażu w naszej miejscowości, do zdarzenia zadysponował zastęp GCBA z JRG 1 Nysa, oraz 2 zastępy z naszej miejscowości. Przed przybyciem jednostek pożar został opanowany przez właściciela posesji za pomocą gaśnic. Jednym prądem wody dogaszono miejsce pożaru, po czym dokonano rozbiórki elementów ocieplenia budynku w celu sprawdzenia, czy pożar się nie rozprzestrzenia. Po około godzinnej akcji jednostki udały się do koszar.

1. 14.01. - 
O godzinie 20:52 SK KP PSP Nysa otrzymało zgłoszenie o zaginionej osobie we wsi Koperniki, na miejsce zdarzenia zadysponował zastęp JRG Nysa, OSP Koperniki, OSP Łąka, OSP Rusocin, OSP Niwnica. Na miejscu zdarzenia rozpoznanie prowadziła już Policja z Komendy powiatowej w Nysie.
KDR rozdysponował jednostki w celu przeszukiwania okolicznych dróg, rowów i pól, aż do czasu gdy dojedzie na miejsce Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza z OSP Lipki, oraz policyjny pies tropiący z przewodnikiem. Po podjęciu działań przez OSP Lipki oraz Policję wraz z psami tropiącymi KDR podjął decyzję, że na miejscu zostaje zastęp JRG Nysa, a jednostki OSP zostają odesłane do koszar. Działania zakończyły się przed godziną trzecią w nocy.


Zegar
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej jednostki również na Facebooku: Ochotnicza Straż Pożarna w Niwnicy

Zapraszamy do oglądnięcia
zakładek galeria oraz wyjazdy :)
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Stronę odwiedziło 23651 odwiedzający (69805 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=